Elementor #46504

This is the heading Владимир Николов и е административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, председател на Асоциацията на прокурорите в България, преподавател в Националния институт на правосъдието, в момента докторант по наказателно право във Великотърновския университет. Бизнес портрети   Коко Шанел е казала: „Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление.“…