Едно уникално събитие, което имах честта и удоволствието да снимам като подарък от

Medical University Pleven / Медицински Университет Плевен / Official за участниците ❤️

International Day 2022 – празник на народите, на младостта, таланта и многообразието на Медицински университет – Плевен!