Репортажно отразяване на събитие

Фотограф за фирмено събитие

Еvent Photography

Фотограф за корпоративно събитие, откриване на обекти, тиймбилдинг, фирмено парти, обучения, конференции, културни мероприятия, семинари, форуми.

  • Професионална пост обработка /светлина, бял баланс, контраст, сатурация/
  • Изображенията се подготвят в резолюция, необходима за Вашите нужди.
  • Цената зависи от програмата на събитието, неговата продължителност, срока за предаване на снимките, допълнителните изисквания и специфики на събитието и локацията. Има ли нужда от конфеденциалност и допълнителни условия.
  • Авторът не поема отговорност за пропуснати кадри или пропуснато покритие на събитието поради лоши метеорологични условия, усложнения в графика, рестрикции в помещенията за снимане, използването на други камери светкавици или възпрепятстване от присъстващите гости на събитието и друго.

За повече информация и оферта за вашето събитие моля изпратете запитване на :

Fb Page: Verus Photography

Instagram Page:  Verus.Photography 

E-mail: [email protected]