Светото кръщение е едно от седемте тайнства на вярата, при което човек се очиства от греховете…

Фотография  и Постобработка –  Verus Photography

Фотограф: Verus Veritas 

www.VerusR.com