Светото кръщение е едно от седемте тайнства на вярата, при което човек се очиства от греховете и получава своя Ангел пазител.

Фотография  и Постобработка

  Verus Photography

Повече информация за заснемане на свето кръщение на адрес: 

www.Verusr.com/krushtenieinfo/

Фотограф: Verus Veritas 

www.VerusR.com